Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Wibroe, Duckert & Partners er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi modtager om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Wibroe, Duckert & Partners

Grønningen 1, 1270 Kbh K

CVR-nr.: 26609933

E-mailadresse: jege@wdp.dk

 

Formålene med vores behandling af personoplysninger

Formålet med Wibroe, Duckerts & Partners’ persondatapolitik er at forklare, hvordan vi indsamler og anvender de personoplysninger du efterlader/kan efterlade dig, når du besøger en vores hjemmesider, herunder:

www.wdp.dk

www.wdpx.io

www.redfadoellen.nu

 

Indgår du i et samarbejde med Wibroe, Duckert & Partners på enten kort- eller længerevarende sigt vil du i den forbindelse blive oplyst om, hvordan Wibroe, Duckert & Partners behandler dine personoplysninger.

 

Når du bruger vores hjemmeside, indsamler vi følgende personoplysninger:

Wibroe, Duckert & Partners indsamler data på følgende måde:

·      Ved at brugeren selv afgiver information ved direkte henvendelse

·      Ved brug af såkaldte cookies

·     Interagerer du med en af WDP ejet Facebook side indsamler vi din data via Pixel til brug af retargetering i custom audience

 

Opbevaring af personoplysninger

Wibroe, Duckert & Partners’ indsamling af personoplysninger sker i inden for rammerne af den gældende lovgivning. 

 

Wibroe Duckert & Partners opbevarer dine oplysninger inden for EU og EØS.

 

Vi opbevarer dine personoplysninger så længe det er relevant i forhold til det formål, de blev indsamlet til. Herefter vil de blive slettet. Vi opbevarer dine oplysninger sikkert og de deles kun med fortrolige medarbejdere.

 

Hvis du ansøger om et job hos os, behandles følgende personoplysninger:

Personoplysninger, som ansøgeren selv afgiver i forbindelse med ansøgningen herunder:

o  Navn

o  Fødselsdato

o  Kontaktoplysninger

o  Evt. billede

 

Oplysningerne opbevares i 6 måneder og slettes herefter.

 

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

 Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

 

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

 

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

 

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

 

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

 

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger.

Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

 

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

 

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

 

Klage til Datatilsynet 

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

 

Dokumentoplysning

Dette er 2.version af Wibroe, Duckert & Partners persondatapolitik skrevet